Chaos was the first
thing to exist, at
first chaos came to be
or "was", but next,
possibly out of chaos,
came...

leren met flashcards

Leren met Flashcards

Flashcards zijn een geweldig en efficiënt hulpmiddel om nieuwe leerstof onder de knie te krijgen. De onderwerpen die jij het moeilijkst vindt kun je het vaakst herhalen. Je bent actief met de leerstof bezig en je raakt ook nog gemotiveerd. Je bereikt veel op een eenvoudige manier.

Instructie in 5 stappen

Stap 1
Leg alle flashcards op één stapel, deze noem je stapel 1.   

Stap 2
Pak één voor één de flashcards en probeer de vraag te beantwoorden
of het woord te benoemen.

Lukt dat heel makkelijk leg dan de flashcard op stapel 2.

Lukt dat niet leg dan de flashcard weer onderop stapel 1.

Nadat je de hele stapel hebt gehad, heb je een aantal flashcards op stapel 2 en misschien nog een aantal flashcards op stapel 1.

Stap 3
De flashcards die nog op stapel 1 liggen, oefen je de volgende dag.

De flashcards die op stapel 2 liggen herhaal je overmorgen.

Stap 4
Wanneer je een flashcard van stapel 2 goed hebt, mag hij naar stapel 3.

Heb je een kaart van stapel 2 fout dan leg je hem terug op stapel 1 en oefen je hem de volgende dag opnieuw.

Stap 5
Als je de flashcards van stapel 3 na 5 dagen nog steeds kent dan verdwijnen ze uit de stapel.

Heb je een flashcard fout dan gaat hij weer terug naar stapel 1.

Stapel 1 oefen je 1x per dag.
Stapel 2 oefen je 1x per 3 dagen.
Stapel 3 oefen je 1x per 5 dagen.


Je gaat net zolang door totdat je uiteindelijk geen enkele flashcard meer over hebt.