Privacy

Xaos Flashcards respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Deze website maakt uitsluitend gebruik van analytische cookies ten behoeven van Google Analytics. Google Analytics is een analyse-service die statistieken over website-bezoeken bijhoudt. Op die wijze krijgt Xaos Flashcards inzicht in bezoeken op haar website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De aldus verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website van Xaos Flashcards te verbeteren en niet voor (andere) commerciële doeleinden. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard voor analysedoeleinden.

Xaos Flashcards verwerkt persoonsgegevens die uitsluitend worden gebruikt voor  het verrichten van onze werkzaamheden en het factureren daarvan. Er worden uitsluitend gegevens verwerkt die daartoe noodzakelijk zijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of in verband met geldende (fiscale) wetgeving. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behalve indien dit noodzakelijk is om de opgedragen werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Xaos Flashcards heeft passende  technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie  wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde  servers.